Bez kategorii

Podlasie- część I

Ostatnio byliśmy na Podlasiu. Na zwiedzanie mieliśmy zaledwie 1,5 dnia. Jednak przez tak niewiele czasu da się zwiedzić naprawdę sporo. Niniejszy przewodnik będzie składał się z dwóch części. Część I to Podlasie środkowe i okolice granicy z Białorusią. W przyszłym roku planujemy zwiedzić Białostocczyznę oraz Podlasie północne i to będzie II część przewodnika po tej krainie geograficznej.

TYPOWA WIEŚ PODLASKA …

…wygląda, jakby zatrzymał się w niej czas. Drewniane domy, płoty, ukwiecone ogródki, przed domem ławka, a na ławce siedzą sąsiadki i rozmawiają. Nikt się nie spieszy. W domach pootwierane okiennice- w końcu skądś się wzięło określenie, że Podlasie to „kraina otwartych okiennic”. Nieraz spotkać można traktor, kombajn, furmankę. Widać, że ludzie żyją tam z rolnictwa. Kolejnym charakterystycznym elementem krajobrazu wsi podlaskiej jest… cerkiew! Na Podlasiu dominującymi religiami są prawosławie i katolicyzm.

Swoją podróż zaczęliśmy od zwiedzania BIELSKA PODLASKIEGO. Nazywany jest on prawosławną stolicą Polski. Faktycznie, w Bielsku znajduje się wiele majestatycznych cerkwi. Jednak oprócz cerkwi, Bielsk posiada kilka innych ciekawych zabytków.

Miasto może pochwalić się wspaniałą cerkwią Św. Michała Archanioła z 1789 roku. Zauważyłam, że o ile kościoły katolickie są otwarte na co dzień (nawet, jeżeli nie można wejść do środka, można zobaczyć wnętrze przez szklane drzwi lub kraty), o tyle cerkwie są zamknięte. Tylko w kilku przypadkach udało mi się wejść do cerkwi, ale to tylko dlatego, że zbliżała się Służba.

W centrum miasta znajduje się ratusz- późnobarokowy budynek wzniesiony w latach 1776-1780 według projektu Jana Sękowskiego. Obecnie jest siedzibą Muzeum Podlaskiego w Bielsku Podlaskim.

Bazylika Narodzenia NMP jest neoklasycystycznym kościołem z 1674 roku, usytuowanym w pobliżu rynku.

Przy ulicy Jagiellońskiej zobaczyć można cerkiew Narodzenia NMP. Obecnie istniejąca cerkiew wzniesiona została w XVII lub XVIII wieku i jest najstarszą drewnianą świątynią w mieście. W 1790 dobudowano boczny ołtarz św. Anny. W 1839 roku władze rosyjskie odebrały cerkiew unitom i przekazały prawosławnym.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego znajduje się w odbudowie, gdyż jej stan techniczny nie pozwalał wiernym na dalsze jej użytkowanie. Znajduje się ona przy ulicy Traugutta.

Na obrzeżach miasta, przy ulicy Dubicze znajduje się kaplica Św. Jerzego. Jest to budowla murowana, wzniesiona ok. 1900. Usytuowana na cerkwisku; upamiętnia cerkiew św. Jerzego, pobudowaną pod koniec XIV w. i istniejącą do XVI w.

Z Bielska udaliśmy się do HAJNÓWKI. Hajnówka słynie z Soboru Świętej Trójcy. Sobór zbudowano w latach 1981–1983 według projektu Aleksandra Grygorowicza. Współprojektantem świątyni był Jerzy Nowosielski. Dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych. Sobór Świętej Trójcy to jeden z najciekawszych przykładów współczesnej architektury w Polsce. Dach świątyni tworzą przenikające się nieregularnie betonowe łupiny, wewnątrz znajdują się polichromie. W świątyni odbywa się Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (maj).

W Hajnówce znajduje się również Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Budowę obecnego kościoła zakończono 27 listopada 1965r. W bocznych absydach są umieszczone dwa drewniane ołtarze ze starego kościoła, wykonane przez miejscowych stolarzy w roku 1944, zaprojektowane i przyozdobione rzeźbami przez Franciszka Połoza.

Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Hajnówce została wybudowana w latach 1995-2007. Świątynia, którą zaprojektował Jan Kabac ma kształt dwóch krzyży nałożonych na siebie. Posiada jedną kopułę. Wnętrze jest naprawdę przepiękne. Zachwyca ikonostasami  Na szczęście udało mi się je zobaczyć, gdyż zbliżała się godzina 17.00- czas Służby, a więc cerkiew była otwarta.

Niedaleko cerkwii znajduje się cmentarz prawosławny z drewnianą kaplicą Wszystkich Świętych z 1953 roku.

Ostatnim miejscem w Hajnówce wartym zobaczenia jest Kościół Św. Cyryla i Metodego. Kościół jest dość młody, bowiem wybudowano go w 2008 roku.

2,5 km od Hajnówki znajduje się wieś DUBINY. Tuż przy DW 685 zobaczyć można cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. W związku z wezwaniem cerkwi, w Dubinach szczególnie uroczyście obchodzone jest święto Zaśnięcia Bogurodzicy, które obrosło także lokalnymi zwyczajami takimi jak poświęcenie plonów i zbóż.

Następnie zajechaliśmy do STAREGO KORNINA. We wsi znajdują się dwie drewniane cerkwie: św. Michała Archanioła z 1884 roku oraz św. Anny z 1773 roku.

Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew św. Anny

ORLA jest to niewielka wieś w pobliżu Kleszczeli. Znajduje się tam synagoga oraz drewniana cerkiew św. Michała Archanioła.

W pobliżu Orli znajdują się KLESZCZELE. W Kleszczelach najważniejszym zabytkiem jest Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy (Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny).

Wybudowana w 1872. Posiada jedna dużą kopułę i cztery mniejsze kopułki. Wewnątrz znajduje się część dawnego wyposażenia ze spalonej w 1915 cerkwi św. Mikołaja.

W pobliżu cerkwi Zaśnięcia NMP znajduje się cerkiew Św. Mikołaja. Wzniesiona została w 1709, a pierwotnie odgrywała rolę dzwonnicy.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w SASINACH została ufundowana przez rodzinę Kaleczyckich prawdopodobnie w XVII w. Pierwotna cerkiew spłonęła w 1947 roku, odbudowano ją w 1958 roku.

MILEJCZYCE jest to wieś położona 16 km od Kleszczeli, a także 40 km od Siemiatycz. Na obszarze wsi ścierają się 3 wyznania: prawosławni, katolicy oraz Żydzi. Cerkiew św. Barbary została wybudowana w 1900 roku. Jest tutaj czczona ikona św. Barbary.

W Milejczycach znajduje się również drewniany kościół św. Stanisława z 1740 roku. Jest kościołem parafialnym Milejczyc. Od 1865 roku był cerkwią (na mocy decyzji zaborcy pruskiego). Odzyskany przez katolików w 1917 roku.

ŚWIĘTA GÓRA GRABARKA jest od wielu, wielu lat celem prawosławnych pielgrzymek. Najważniejsza uroczystość odbywa się tam 19 sierpnia. Wg podań, w 1710 roku na Podlasiu szalała epidemia cholery. Pewnemu starcowi przyśniło się, że na pobliskiej górze ludność znajdzie ratunek. Tak więc w ucieczce przed chorobą, ludzie poprzynosili ze sobą drewniane krzyże i pili oraz obmywali się wodą ze źródełka u podnóża góry.

W podziękowaniach Bogu za ocalenie, zbudowano tutaj drewnianą cerkiew Przemienienia Pańskiego- miejsce kultu prawosławnego. Cerkiew spłonęła doszczętnie w 1990 roku. Nowa została zbudowana w 1998 roku i jest już murowana.


Malownicza wieś położona na wzgórzu nad Bugiem to MIELNIK. Ze zbocza góry widać piękny krajobraz przedstawiający przełomy rzeki.

W Mielniku znajduje się cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
Zbudowana została w 1825 roku, w stylu klasycystycznym. Zastąpiła drewnianą cerkiew z 1551 roku, strawioną przez pożar.

W pobliżu cerkwi na cmentarzu znajduje się prawosławna kaplica cmentarna Opieki Matki Boskiej z 1776 roku.

Na mielnickim rynku prym wiedzie dawna synagoga. Świątynia została zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku. W latach 20. XX wieku, została gruntownie odnowiona po zniszczeniach wojennych. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali budynek.

SIEMIATYCZE położone są w południowej części województwa podlaskiego, 100 km od Białegostoku, nieopodal przejścia granicznego z Białorusią.

Kościołem parafialnym w Siemiatyczach jest barokowy Kościół Wniebowzięcia NMP. Powstał w latach 1626-1637.

Na terenie Kościoła mieści się klasztor misjonarzy. Zbudowany w obecnym późnobarokowym kształcie w latach 1719-1727.

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła znajduje się w pobliżu Kościoła Wniebowzięcia NMP. Jako jedna z nielicznych cerkwi jest otwarta dla zwiedzających. Zbudowana w latach 1865-1866 w stylu klasycystycznym. W świątyni od 2004 odbywa się coroczny Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej.

W Siemiatyczach, przy ulicy Górnej (DW 693) znajduje się cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego. Cerkiew budowana w latach 1998- 2011, konsekrowana w 2010 roku. Wnętrze cerkwi udało mi się zobaczyć przez przypadek, dzięki uprzejmości ks. wikarego Antoniego Czapko.

Tuż obok wybudowano Kościół Św. Andrzeja Boboli. Obie świątynie są w tym samym stylu- neobarokowym. Kościół był budowany w latach 1993- 2000.

W SŁOCHACH ANNOPOLSKICH– małej wsi, położonej 6,5 km na południowy zachód od Siemiatycz, znajduje się nowa- bo pochodząca z 2004 roku- cerkiew p.w. św. Marii Magdaleny i Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Ma ona upamiętniać martyrologię mieszkańców wsi podczas II wojny światowej.

Wieś ZABUŻE leży na skraju województwa mazowieckiego. Z Zabuża kursuje prom po rzece Bug pomiędzy wsią a Mielnikiem.

W Zabużu znajduje się XIX-wieczny dworek, obecnie mieści się w nim prywatny luksusowy hotel.

Dotarliśmy do DROHICZYNA. Bazylika katedralna Trójcy Przenajświętszej, a więc najważniejszy obiekt sakralny katolików w miasteczku, została odbudowana w 1919 roku, po zniszczeniach I wojny światowej. Zbudowana jest w stylu barokowym.

Na terenie kościoła znajduje się kuria oraz Seminarium Duchowe.

Kościół franciszkanów pochodzi z 1715 roku, zbudowany w stylu barokowym. W latach 1773-1777 zbudowano wolno stojącą dzwonnicę według projektu o. Kazimierza Kamieńskiego.

Natomiast najważniejszym obektem sakralnym prawosławnych w Drohiczynie jest zbudowana w 1792 roku w stylu klasycystycznym cerkiew św. Mikołaja. Budowla znajduje się przy rynku.

W GRODZISKU warto zwócić uwagę na Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP.
Świątynia została zbudowana w II połowie XVII wieku. Pierwotnie kościół pełnił funkcję cerkwi, ale około 1923 roku został zmieniony na kościół katolicki.

Cerkiew p.w. Świętego Mikołaja została zbudowana w 1864 roku. Znajduje się vis a vis kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP.

Ostatnim punktem naszej wycieczki na Podlasie było położone nad rzeką Nurzec malownicze miasteczko CIECHANOWIEC.

W Ciechanowcu znajduje się Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej, wzniesiony w latach 1731–1737 w stylu barokowym.

Przy ulicy Mostowej zobaczyć można synagogę. Świątynia została zbudowana pod koniec XIX wieku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy ją zniszczyli. Obecnie jest w renowacji.

W Ciechanowcu mieści się również cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego- wybudowana w 1864 na miejscu rozebranego kościoła unickiego. W czasie II wojny światowej była miejscem egzekucji ludności cywilnej.

Najważniejszym miejscem w Ciechanowcu- w naszej opinii- jest pałac Hrabiów Starzeńskich, który pełni rolę siedziby Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka.

Na terenie parku wokół pałacu znajduje się skansen, jako część ekspozycji Muzeum Rolnictwa. Podziwiać w nim można drewniane zagrody z regionu, spichlerze, młyn. Dodatkową atrakcją są zwierzęta przechadzające się po zagrodach (owce, kozy, osiołki, kucyk, gęsi, kaczki). Nasz synek był zachwycony! Aż piszczał z radości, że może pogłaskać kucyka, osiołka i owieczkę oraz gdy koza chciała mu zabrać smoczka. Idealna atrakcja dla rodzin z dziećmi.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *